Hundeloven

Oprettet den 5. august 2018 · Oprettet i Lovgivning

Lovgivning

Her finder du Hundeloven, hvor du kan læse alt om Id-mærkning, løse hunde, forbudsracer med meget mere fra Retsinformation.dk.

I Hundeloven – Bekendtgørelse af lov om hunde står der blandt andet:
»§ 1. Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret. Besidderen af en hund skal endvidere sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse.«
»§ 8. Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde.«
»Stk. 2. Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller kommuner.«

Læs eventuelt mere i Hundeloven – Bekendtgørelse af lov om hunde