""
1
Adfærdskonsultation
Aftalt dato:Tidspunkt aftales inden tilmelding

GDPR - De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål, som er oplyst i denne formular. Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave, som oplysningerne er indgivet til.

Oplysninger om ejer
For- og Efternavn:
Adresse:
Postnr og Bynavn:
Telefon:
Oplysninger om hunden
Navn:
Race/Blanding:Angiv race eller blanding heraf
Køn:
Neutraliseret:Dato for eventuel neutralisering
Født:
Løbetid:Dato for eventuel sidste løbetid
Hunden er fra:
Alder ved ankomst:Hvor gammel var hunden, da I fik den
Dyrlæge:
Må jeg evt. kontakte dyrlægen:
Øvrige oplysninger
Hundens "familie" består af:Mennesker (alder på evt. børn) og dyr
Hvem i familien er hunden stærkest knyttet til:
Hundens funktion i dagligdagen:
Hundens soveplads:
Hvor opholder hunden sig hovedsagelig til daglig:
Hvilket fodermærke fodrer I med:
Hvor meget fodrer I hunden:Portionsstørrelse og antal gange daglig
Hvordan fodrer I hunden:Madskål, søgeøvelse, eller andet
Hvordan vurderer I hundens:
Hvordan stimuleres hunden til daglig:Gåture, leg, problemløsninger, træning, osv
Hvor meget motioneres hunden dagligt:Hvor længe og hvor ofte
Hvor meget mentalstimuleres hunden dagligt:Træning, problemløsning, søgeøvelser, spor, osv.
Er hunden vant til at omgås andre hunde:Hvis ja - hvilke (køn, alder, race)
Har I gået til træning med hunden:Hvor (hvilken klub), hvornår (hundens alder) og hvilke metoder har I anvendt (eks. hvordan har I lært hunden "sit" og gå i "plads")
Har hunden været syg:
Får hunden medicin:
Har hunden været udsat for chok/traumer:Hvis ja - hvilke
Problem
Fortæl om problemet og hvad I ellers mener, der er relevant om hunden. Jeg er især interesseret i følgende spørgsmål:
Hvad er problemet:
Hvad får problemet til at opstå:
Hvor længe varer problemet:
Hvor længe har problemet været til stede:
Hvornår opstod problemet første gang (i hvilken situation):
Hvordan tackler I problemet:
Betalingsform:
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder